Net Binnen, Opmerkelijk, Nickerie, Overheid, Justitie en politie

Topoverleg veiligheidskwestie, presentatie actieplan

Tue, 01/09/2024 - 11:46 | snc.com

Het veiligheidsgevoel zinkt steeds weg. President Chan Santokhi heeft maandag op de regeringspersconferentie gezegd, dat er vandaag, dinsdag, top overleg zal worden gevoerd over deze kwestie. Het staatshoofd is erop gebrand het veiligheidsgevoel terug te brengen in de samenleving.

Santokhi benadrukt dat veiligheid behoort tot een van de belangrijkste prioriteiten van de regering. Daarom zullen diverse actoren deelnemen aan het overleg, waaronder de leiding van het Korps Politie Suriname, de ministers van Defensie en Justitie en Politie en de procureur-generaal. Het ligt in de bedoeling dat het actieplan tijdens het overleg wordt gepresenteerd en besproken, om vervolgens de veiligheid in de samenleving op te voeren.

De aanpak zal liggen op verschillende niveaus van preventie tot zichtbaarheid van de politie. Als gewezen minister van Justitie en Politie, vindt Santokhi dat de politie dadergericht moet optreden, zodat de personen die misdaden plegen daadwerkelijk kunnen worden opgepakt en voor de justitie komen te staan.

Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie, heeft een beknopte uiteenzetting gegeven over de algemene veiligheid.

Hij legt uit dat het beteugelen van de criminaliteit in diverse regio’s is opgesplitst waarbij elke regio zijn eigen veiligheidsplan heeft. In regio Oost, die bestaat uit de districten Commewijne en Marowijne, zou de criminaliteit relatief beheersbaar zijn. Amoksi onderkent dat de opsporing in het binnenland nogal hapert, "vanwege gebrek aan middelen en uitgestrektheid van het gebied."

Ook in regio West - de districten Saramacca en Nickerie - is de criminaliteit in de afgelopen periode "relatief beheersbaar" geweest.

Regio Midden, waarbinnen de districten Wanica en Para vallen, is een probleem. Amoksi liet doorschemeren dat er indicaties zijn van criminele bendes die opereren in enkele ressorten in het westen van Wanica. Ze zouden zich schuldig maken aan berovingen en woninginbraken. De verdachten zijn volgens de bewindsman al in beeld gebracht. Enkelen zouden ook al achter slot en grendel zijn geplaatst.

In zes dagen tijd - van 1 januari tot 6 januari - heeft het Regionale Bijstandsteam (RBT) 27 verdachten aangehouden in de regio Paramaribo. Voor ernstige misdrijven zijn 18 verdachten in verzekering gesteld. Minister Amoksi deelt mee dat RBT ondersteuning zal bieden aan de diverse politieposten in Atjoni, Albina, Afobaka nabij het Stuwmeer en Snesikondre.

In niet misverstane woorden heeft de bewindsman gezegd dat door het gebrek aan financiële middelen de politie nog niet helemaal succesvol kan zijn in haar streven om het veiligheidsgevoel volledig terug te laten keren, vooral in het achterland. Uitstaande reçu's liggen op het bord van het ministerie van Financiën en Planning. Deze moeten volgens Amoksi worden betaald. Hij hoopt dat de begroting 2024 invulling zal geven aan de behoefte van het ministerie. Amoksi deelt mee dat zijn departement beschikt over enkele IDB-middelen en fondsen van andere internationale organisaties en landen. Het ministerie is in het proces om 30 voertuigen aan te schaffen.


Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com