Net Binnen, Nickerie

29 Coroniaanse vrouwen krijgen certificaat en naaimachine

January 30, 2024 | snc.com | Geen record

Minister Steven Mac Andrew (2e van links) te midden van de genodigden en de geslaagde cursisten in Coronie. (Foto: AW&J)

29 vrouwen in Coronie die twee maanden lang elke zaterdag de vaktraining Textiele Werkvormen hebben gevolgd, een certificaat ontvangen. Het project 'Wroko fu mek moni' wordt uitgevoerd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) om personen landelijk in de gelegenheid te stellen om een vak te leren met de bedoeling hen zelfredzaam te maken. Het gaat om kosteloze vaktrainingen voor personen in de leeftijdsgroep 16-40 jaar. Zij worden ook voorzien van lesmateriaal. 

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gaf aan blij te zijn, dat de vrouwen in Coronie de training met beide handen hebben aangegrepen en zelfs op onafhankelijkheidsdag de training volgen prefereerden boven feestvieren. Hun enthousiasme was voor hem een duidelijk teken dat Coronie smachtte naar de vaktrainingen, gezien de laatste training in het district dateerde van 2008, dus langer dan 15 jaar geleden. 

De opgedane kennis en kunde moet verder ontwikkeld worden, merkte de minister op. Hij vroeg de geslaagden aan slag te gaan en kwalitatief goede producten op de markt te brengen. Alle 29 vrouwen hebben een naaimachine ontvangen. Mac Andrew heeft de wens uitgesproken dat wanneer hij wederom een bezoek zal brengen aan Coronie, hij de producten van de geslaagde cursisten  zoals kleding, tassen en tafelkleden wil zien, meldt de Communicatie Unit van AW&J.

De districtscommissaris van Coronie, Maikel Winter, gaf aan tevreden te zijn met de inzet en het behaalde succes van de participanten. Zij hebben volgens hem de nodige kennis en ervaring opgedaan in textiele werkvormen om die verder te ontwikkelen en inkomsten te genereren. Hun succes is het bewijs dat zij ready zijn om nog meer ontwikkeling te helpen bewerkstelligen in Coronie. 

De directeur van SAO, Joyce Lapar, gaf aan dat een week na de lancering van het project op 21 oktober 2023, de belangstelling voor textiele werkvormen zo groot bleek te zijn dat er nog een groep werd gevormd voor deze training. Zij memoreerde ook het feit dat de cursisten ook op de feestdagen hebben opgeofferd om normaal de trainingen te volgen. 

 

Vincent Kenswil, vertegenwoordiger van Creative Tech Hub Caribbean, verantwoordelijk was voor het onderdeel digitaal borduren, sprak over het succes van deze training waarbij de cursisten ook een social media training hebben gekregen om hun producten online te promoten.


January 30, 2024 | snc.com | Geen record

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com