Net Binnen, Opmerkelijk, Nickerie, Overheid, Landbouw Veeteelt en Visserij

Bond van Padieproducenten: Directie OWMCP niet vrij uit in kwestie Wakay

vr, 02/09/2024 - 12:20 | snc.com

De directie van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project mag niet vrijuit gaan, indien na onderzoek bewezen wordt dat technici van het OWMCP zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten zoals benoemd door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). 

Radjoe Bhikharie voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) zegt, dat zijn organisatie verschillende keren aangegeven heeft dat er vermoedelijke sabotage plaats vindt met betrekking tot de Wakay pompen, waardoor het pompgemaal steeds in gebreke is om te zorgen voor adequate watertoevoer naar de rijstarealen. 

Dit probleem speelt volgens Bhikharie zich niet nu af. Hetzelfde gebeurt ook met de pompen van Wageningen, waar de ondernemer bij het herstellen van de pomp een begroting had ingediend die de wenkbrauwen deed fronsen. Na een paar dagen raakte deze pomp op onverklaarbare wijze defect. De bewindsman had toen zelf ook aangegeven dat hij bedenkingen had omtrent de afgeleverde  kwaliteit. Helaas, is het eerstvolgende werk weer aan dezelfde aannemer gegund .

Grondig onderzoek

Dat minister Sewdien nu eindelijk de juiste stappen onderneemt, wordt door de BSP toegejuicht. Liever te laat dan nooit, echter vindt de Bond dat de leiding van het Overliggend Waterschap ook niet vrijuit gaat. Bhikharie, die oud-voorzitter is geweest van de vakbond bij het OWMCP, zegt op de hoogte te zijn hoe de procedure tot het aanschaffen van onderdelen en materialen geschiedt. De directie stelt in overleg met het technisch team de begroting op en die wordt vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Bestuur.

De Raad, die uitsluitend bestaat uit ambtenaren of mensen die geen affiniteit hebben met de rijstsector, danwel niet technisch onderricht zijn, hebben zich waarschijnlijk laten beetnemen. De directie die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering moet ook aan de tand gevoeld worden.  Dus de schuld slechts leggen op de schouders van technici is niet correct.

Bond en politiek 

De Bond van Surinaamse Padieproducenten is van mening dat indien de beschuldigingen op waarheid berusten, zij die hieraan debet zijn hun straf niet mogen ontlopen, het maatschappelijk on-ethisch handelen kan en mag niet met de mantel der liefde worden gedekt. 

Radjoe Bikharie hoopt dat de politiek en of de vakbond bij het Overliggend Waterschap zich er buiten houden, opdat het objectief onderzoek op geen enkele wijze wordt beïnvloed.

SS


Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com