Net Binnen, Nickerie, Politiek

Cambiel: “We mogen geen president worden, want unu musu de nomo na bron bere”

January 7, 2024 | snc.com | Door: AI

AI | Tijdens de opo yari massameeting van de Pertjajah Luhur (PL) in Nickerie sprak ABOP-ondervoorzitter Marinus Cambiel over de kritiek dat de ABOP en PL etnische politiek zouden voeren. Hij betoogde dat beide partijen juist de belangen vertegenwoordigen van Surinamers die vergelijkbare ervaringen delen, ongeacht hun afkomst.

Cambiel benadrukte dat hun focus niet ligt op etniciteit, maar op gedeelde ervaringen en lotgevallen. Hij stelde dat zij, omdat zij geen kandidaten kunnen leveren voor de hoogste posities zoals president, assembleevoorzitter en ministers, alleen maar kunnen toekijken terwijl anderen deze posities bezetten. Dit resulteert volgens hem in een gebrek aan vertegenwoordiging in de regering.

Hij verwees naar het concept van "tabula rasa", wat staat voor een schone lei zonder fouten of verlangens. Hij suggereerde dat alleen de ABOP en PL streven naar een schone lei, omdat zij niet worden tegengewerkt door anderen.

Cambiel sprak ook over het verbod op pre-electorale combinaties voor de verkiezingen van 2020, dat volgens hem bedoeld was om partijen zoals de ABOP en PL buiten het machtscentrum te houden. Hij beweerde dat deze apartheid tussen partijen de samenwerking bemoeilijkte, maar dat ze er desondanks in slaagden om via een lijstverbinding toch samen te werken en zo in het machtscentrum terecht te komen. Dit, zo benadrukte hij, was een onverwacht resultaat voor velen.


January 7, 2024 | snc.com | Door: AI

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com