Net Binnen, Nickerie, Caricom, Guyana, Venezuela

GUYANA EN VENEZUELA STREVEN NAAR GOEDE RELATIES NA GESPREKKEN IN BRASILIA

January 26, 2024 | snc.com | Geen record

Guyana, Venezuela en Brazilië hernieuwen gesprekken over Essequibo-grensgeschil | Bron: OilNow.gy | Foto bron: Bloomberg.com.

De Guyanese vicepresident Bharrat Jagdeo heeft gesteld dat zijn land, ondanks het geschil over de Essequibo-grens, een relatie met Venezuela moet onderhouden.

Deze relatie wordt nagestreefd via de Argyle-verklaring. Zijn opmerkingen, op 25 januari tijdens een persconferentie gemaakt, werden gedaan tegen de achtergrond van een recente afname van de spanningen tussen de twee landen, na een verbintenis tot vrede in december.

De eerste bijeenkomst sinds de Argyle-verklaring vond plaats in Itamaraty Place, het hoofdkantoor van het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, in Brasilia. De delegaties werden geleid door de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Hugh Todd, en de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Yván Gil.

Op verzoek van beide partijen woonde de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mauro Vieira, de bijeenkomst bij als belangrijkste bemiddelaar en facilitator, samen met ambassadeur Gareth Bynoe van Saint Vincent en de Grenadines, het land dat het voorzitterschap van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) bekleedt. Ook de plaatsvervangend secretaris-generaal voor politieke zaken van de Verenigde Naties, Miroslav Jenca, was aanwezig als waarnemer namens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Volgens een verklaring van minister Vieira hebben Guyana en Venezuela hun agendavoorstellen voor het werk van hun gezamenlijke commissie gepresenteerd, die in een later stadium tijdens een nieuwe bijeenkomst, die eveneens in Brazilië kan worden gehouden, zullen worden besproken.

Hij zei dat ze met erkenning van hun verschillen zijn overeengekomen om de dialoog voort te zetten op basis van de parameters die door de Argyle-verklaring zijn vastgesteld, die hun commitment aan vrede markeert.

“Terwijl we geconfronteerd worden met de oorlogen die in verschillende delen van de wereld woeden, hebben we geleerd onze Latijns-Amerikaanse en Caribische cultuur van vreedzame geschillenbeslechting nog meer te waarderen, de basis van de gemeenschap van belangen die ons verenigt, in een context vrij van geopolitieke spanningen van extra-regionale oorsprong,” aldus Vieira.

“Ik hoop daarom dat onze Venezolaanse en Guyanese broeders en zusters het nodige vertrouwen blijven opbouwen om aan een gemeenschappelijke horizon te denken, waarin de banden die aan goede buren toekomen, zullen bijdragen aan het welzijn van beide volkeren.”

REGIO


January 26, 2024 | snc.com | Geen record

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com