Net Binnen, Nickerie

Misstanden bij pompgemaal Wakay

ma, 02/12/2024 - 06:10 | snc.com

In de voorbije maanden lijkt er een aantal ernstige misstanden te hebben plaatsgevonden bij het pompgemaal te Wakay, waarbij sterke vermoedens bestaan dat monteurs die in dienst zijn van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWCP) betrokken zijn. De misstanden hebben te maken met diefstal en heling van vitale onderdelen van de vier geïnstalleerde pompen bij het pompgemaal. Het pompgemaal Wakay ligt circa 66 kilometer zuidelijk van Nieuw Nickerie, en is cruciaal voor de rijstbouw omdat het zorg moet dragen voor de aanvoer van irrigatiewater. 

Acuut watertekort

De afgelopen maanden, tijdens de padieinzaai, is er behoorlijk wat te doen geweest met het functioneren van het pompgemaal. De twee nog functionerende pompen waren niet in staat voldoende water aan te voeren naar de rijstpolders in Nickerie, waardoor de padieinzaai in ernstige problemen geraakte.

Tijdens een inspectiebezoek van de leiding van het ministerie van LVV (Landbouw, Veeteelt en Visserij) aan het pompgemaal eind november vorig jaar deden monteurs van het OWMCP het aanbod om de derde defecte pomp in privé te “fixen” en zo de toevoer van irrigatiewater naar de rijstpolders te vergroten. Er zouden versneld onderdelen geïmporteerd kunnen worden. Vanwege het acute watertekort ten behoeve van de padieinzaai, welke ondertussen was begonnen, is de leiding van het ministerie van LVV akkoord gegaan met het aanbod van de technici. 

Binnen twee weken was het inderdaad gelukt de derde pomp van Wakay aan de praat te krijgen. De vraag die bij de leiding van LVV echter rees was, waarom de reparatie niet eerder had kunnen plaatsvinden. Ook lijkt het onmogelijk dat binnen 3 tot 4 dagen de benodigde onderdelen zijn ingevlogen. 

Onmogelijk

De pompen van Wakay zijn namelijk meer dan 40 jaar oud en zijn “outdated”. Onderdelen ervan kunnen alleen via een speciale order worden besteld, en de levering ervan zou minimaal een maand duren. 

De vraag is hoe men het heeft kunnen klaarspelen om de benodigde onderdelen binnen een week geleverd te krijgen. 

Tot nu toe hebben de monteurs geen inklaringsdocumenten kunnen overleggen, waaruit zou moeten blijken dat de onderdelen inderdaad uit het buitenland gehaald zijn. Ook de prijsopgave voor de reparatie doet vragen rijzen. Eerst ging het om een bedrag van SRD 900.000. Deze is later SRD 1.8 miljoen geworden, om uiteindelijk op SRD 1,3 miljoen te komen. 

Nadat de derde pomp begon te draaien werd het aanbod gedaan om de vierde defecte pomp voor een bedrag van SRD 6 miljoen te repareren. “Kijk…we zijn niet op ons achterhoofd gevallen”, liet LVV-minister Parmanand Sewdien vorige week zich tegenover een lokaal mediabedrijf  in Nickerie uit. 

Aangifte

LVV heeft aangifte gedaan bij de politie van diefstal en heling. Minister Sewdien heeft vorige week woensdag de monteurs van OWMCP terstond vervangen en verboden zich op de locaties van het pompgemaal te Wakay te begeven. Een team van technici van EBS-Nickerie is voorlopig belast met het beheer en operaties van het pompgemaal. 

De afgelopen dagen kampt de rijstaanplant in Nickerie, die momenteel in volle bloei staat, met een ernstig tekort aan irrigatiewater. Dit kan grote negatieve gevolgen hebben voor de padieoogst straks in maart aanstaande. De technici van de EBS zouden met wat bijstellingen aan de pompen de watertoevoer naar de rijstpolders het afgelopen weekend vergroten. Het is te hopen dat de in bloei zijnde padieaanplant niet al te ernstig is aangetast door het watergebrek van de voorbije dagen.

SS


Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com