Net Binnen, Nickerie

Nieuw tarief voor afvaldumping in Nickerie

ma, 02/12/2024 - 07:12 | snc.com

Directeur Indersing Gangabisoensingh van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van Openbare Werken (OW) heeft onlangs samen met enkele directieleden een inspectie uitgevoerd in het district Nickerie. Tijdens dit bezoek werden dringende kwesties besproken en passende maatregelen genomen met betrekking tot het afvalbeheer, waaronder het tarief voor particulieren voor het gedumpte afval, dat vanaf 1 februari 2024 SRD 30 per kuub zal bedragen.

Een van de locaties die werd bezocht, was de vuilstortplaats bij South Drain, waar dagelijks afval wordt gestort. Het bleek dat er enige tijd geen verwerking van het gestorte afval had plaatsgevonden. Ook werd geconstateerd dat afval werd gedumpt langs de toegangsweg van de vuilstortplaats, in plaats van op de aangewezen dumpsite.

De directie heeft aannemer B.N.S. Contractors N.V. opdracht gegeven om het gestorte afval op de vuilstortplaats te verwerken, egaliseren en beheren voor een periode van twaalf maanden. Daarnaast zijn er ter plaatse aanwijzingen gegeven om het werk efficiënter uit te voeren. Degenen die afval dumpen, moeten dit op de aangewezen dumpsite storten en worden verwacht de instructies van de opzichters te volgen.

Verder werkt de directie aan het verbeteren van faciliteiten voor het personeel van de stortplaats, waaronder sanitaire voorzieningen, verlichting op de dumpsite en het plaatsen van een hefboom.

Tijdens het bezoek werd ook een public-private partnership (PPP)-contract getekend met het bedrijf Inter Grondverzet N.V. Het contract staat het bedrijf toe om gedurende één jaar gebruik te maken van de weg naar de vuilstortplaats bij South Drain voor bedrijfsdoeleinden, mits de weg in goede staat wordt gehouden en er wordt gezorgd voor een goed functionerend afwateringssysteem.

Het directieteam benadrukte tevens de noodzaak van een efficiënte aanpak van lopende projecten, zoals maaiwerkzaamheden, en streeft naar succesvolle samenwerking in Nickerie met de voortdurende steun van alle betrokkenen.


Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com