Net Binnen, Nickerie, Landbouw Veeteelt en Visserij

Padieboeren krijgen kunstmest van LVV

vr, 02/09/2024 - 12:57 | snc.com

Key news | Door Preveen Hanoeman

Padieboeren die op kleine schaal rijst verbouwen hebben kunstmest gekregen van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Met deze gift wil het ministerie de boeren aanmoedigen om door te gaan met landbouw. “Geef de hoop niet op”, zei minister Prahlad Sewdien tegenover de landbouwers.

Landbouwers die tot een areaal van 30 hectare hebben ingezaaid zijn in aanmerking gekomen voor de kunstmest. Volgens de minister zijn er binnen de rijstsector nog veel uitdagingen die overwonnen moeten worden. Hij probeert daarom zoveel mogelijk boeren te ondersteunen, zodat zij door kunnen gaan met de productie. Hij drukte de boeren op hart om ondanks de huidige problemen zoals watertekort, door te gaan en hoop niet op te geven.


DNA-leden Harriёt Ramdien en Mahinder Jogi hebben in het parlement meerdere malen aandacht voor de padieboeren gevraagd. De padieboeren hebben het te verduren, omdat er een tekort is aan irrigatiewater. Ook de pompen van pompgemaal Wakay en Wageningen zijn nog niet operationeel, waardoor de boeren zelf hun waterpompen en brandstof moeten inzetten om de arealen te bevloeien. Dit zorgt ervoor dat de landbouwers verder in de kosten gejaagd worden. Jogi stelde aan de minister voor dat de boeren voorzien moeten worden van brandstof, zodat zij de arealen op tijd en voldoende kunnen bevloeien.

 


Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com