Overheid

VOJ Apoera kampt met onderbezetting: Leerjaar 9 en 10 blijven thuis admin

Het is zorgwekkend om te horen dat scholen in het Surinaamse binnenland, zoals de VOJ Apoera, te kampen hebben met langdurige onderbezetting. Deze situatie heeft directe gevolgen voor het onderwijs, met aangepaste lestijden en klassen die thuis moeten blijven.

De beslissing van de VOJ Apoera om alleen klasse 4 en leerjaar 11 tot 10 uur les te geven, terwijl leerjaar 9 en 10 thuis moeten blijven, illustreert de ernst van de situatie. Ouders en verzorgers worden opgeroepen om hun kinderen tot 10 uur naar school te sturen, waar zij onderwijs zullen ontvangen.

s
Labels
Beschikbaarheid irrigatiewater rijstvelden linkeroever Nickerie gegarandeerd admin
Commotie onder bewoners Kabalebo over benoeming van een bestuurslid in het ressort  admin
Medische beurs gehouden in Nickerie rond Wereld Gezondheidsdag admin
Inwoners Nickerie geconfronteerd met vertraging bij aanvraag ID-kaart admin
Ontsluiting Apoera nog steeds een prioriteit voor gemeenschap admin

Net Binnen, Nickerie, Overheid, Economie
Labels
Vereniging Veehouders Nickerie heeft sinds 1999 terrein Stalweide Blok 3 aangevraagd admin

AI - De Vereniging Veehouders in Nickerie heeft al sinds november 1999 een aanvraag lopen om Stalweide Blok 3 onder hun hoede te krijgen. Deze aanvraag is echter nooit behandeld. In september 2023 diende een kapitalist, die geen belanghebbende is op dit terrein, een aanvraag in en kreeg al binnen twee maanden een toewijzingsbrief, ondanks dubieuze omstandigheden waarbij lokale autoriteiten werden omzeild.

Net Binnen, Opmerkelijk, Nickerie, Politiek, Overheid, Landbouw Veeteelt en Visserij
President Santokhi spreekt boeren Nickerie moed in admin
Politie houdt te Groot Henarpolder Serie 19 bekende drugsverkoper aan admin
Regering gaat rijstboeren helpen met 25 procent aanbetaling aankoop machines admin
REGERING GAAT RIJSTBOEREN HELPEN MET AANBETALING NIEUWE MACHINES admin
‘Zo een droogte heb ik nooit eerder meegemaakt’ admin

Klimaatverandering brengt voedselzekerheid in gevaar

door Jason Pinas

PARAMARIBO — “Onze voedselzekerheid dreigt in gevaar te komen als we er niet op tijd bij zijn en zaken niet goed aanpakken.” Dit benadrukte minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) tijdens een persconferentie waarbij hij samen met collega Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) besluiten van de vergadering van de regeringsraad presenteerde.

Net Binnen, Nickerie, Overheid, Economie, Landbouw Veeteelt en Visserij
LVV spant kortgeding aan over terrein Stalweide III admin
Duikboot met bijkans 2.400 kilo cocaïne onderschept voor Guyanese kust admin
Zware aanrijding op ‘afdamming’ vanwege hevige rookontwikkeling admin
“Teno” ter zake vernieling autobanden door politie Corantijn aangehouden admin
Politie Apoera trof manspersoon op wegdek aan die geen teken van leven meer vertoonde; vermoedelijk sprake van misdrijf admin
Labels
Computervaardigheden inzetten om Coronie welvarender en veerkrachtiger te maken admin

AI  |  Deze initiatieven om computervaardigheden te bevorderen onder jongeren in Coronie zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het district en de toekomst van de deelnemende jongeren zelf. Het aanleren van vaardigheden zoals Windows, Word, Excel en PowerPoint opent deuren naar tal van mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid, innovatie en educatie.

Net Binnen, Nickerie, Onderwijs
Dc Coronie: “Situatie langs Oost-Westverbinding groter dan bluscapaciteit brandweer Coronie” admin
President roept DNA op tot motie tegen GBB-minister admin

President Chan Santokhi heeft assembleeleden, met name die uit het district Nickerie, opgeroepen om een motie van wantrouwen tegen minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer goed voor te bereiden en in te dienen in het parlement. Dit gaf de president aan tijdens een informatiebijeenkomst in het westen van het land.

De president heeft daar de stand van zaken gepresenteerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de uitgifte van de Stalweide, die voor veel spanningen heeft gezorgd onder de boeren in Nickerie. 

Net Binnen, Opmerkelijk, Nickerie, Politiek, Overheid, Landbouw Veeteelt en Visserij
Een brug naar Guyana admin
President en LVV-minister overleggen met landbouwcoöperaties in Nickerie admin