Persconferentie IMF en Ministerie van Financiën - IMF dik tevreden over vijfde evaluatie

zo, 02/11/2024 - 06:53 | snc.com

Waterkant | Een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder leiding van Anastasia Guscina is in Suriname voor de vijfde evaluatie van het Extended Fund Facility (EFF) programma, dat met het land is overeengekomen.

In dit kader heeft de IMF-delegatie op maandag 5 februari 2024 een meeting gehad met president Chandrikapersad Santokhi, de ministers Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) én het Surinaams IMF-team.

Volgens Guscina heeft Suriname heel goed werk geleverd. “Tot nu toe zijn we erg blij met de resultaten. Het programma ligt op schema, de regering voert belangrijke hervormingen door en we zien nu al de resultaten van die harde inspanningen in de herstelde macro-economische stabiliteit”, aldus de IMF-functionaris.

Ze merkt op dat de inflatie sneller gedaald is dan verwacht en dat er meer vertrouwen is in de Surinaamse dollar. “Het beleid dat de regering ten uitvoer heeft gelegd was politiek zeer moeilijk, maar het getuigt van een zeer sterk verantwoordelijkheidsgevoel om het begrotingshuis op orde te brengen en ook een voorzichtig en strak monetair beleid te voeren.”

Er is ook gesproken over de vervolgmaatregelen die moeten worden doorgevoerd om ook een positieve groei te realiseren. Het advies vanuit de IMF-delegatie is om, voor een betere aanpak, te werken aan beleidsimplementatie, het opbouwen van capaciteit en ambtenaren die hard werken op passende wijze te belonen.


Tegelijkertijd zullen de werknemers die niet bijdragen, moeten worden ontslagen. Daarbij is geadviseerd te zorgen voor een gezonde evenwicht en het wegwerken van de kwetsbaarheid voor corruptie. Dit vooral om het land aantrekkelijker te maken voor investeerders.

Verder is ook het geleidelijk afschaffen van de subsidies op elektriciteit en water aan de orde gekomen alsook het implementeren van subjectsubsidie, waarbij tegelijkertijd de financiële maatregelen om de effecten van het programma op de sociale groepen op te vangen, worden opgevoerd.

President Santokhi wil de sociale doelgroep uitbreiden, verlichting brengen en werken aan betere coördinatie.


Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com