Net Binnen, Nickerie, Overheid, Economie, Landbouw Veeteelt en Visserij

President en LVV-minister overleggen met landbouwcoöperaties in Nickerie

April 1, 2024 | snc.com | Door: AI

AI | Tijdens zijn werkbezoek aan het district Nickerie heeft President Chandrikapersad Santokhi een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van verschillende landbouwcoöperaties. Het doel van deze ontmoeting was om de problemen binnen de landbouwsector te bespreken en te werken aan duurzame oplossingen. De president benadrukte het belang van de rijstsector, die momenteel verschillende uitdagingen ondervindt, en pleitte voor bestendigheid en veerkracht in de sector.

Duurzame investeringen en innovatie werden genoemd als cruciale elementen om de sector te versterken, samen met beleidsmaatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten. De regering werkt aan diverse oplossingen, waaronder het vaststellen van een eerlijke prijs voor padie, duurzame investeringen voor landbouwcoöperaties en het opzetten van productie- en verwerkingsmogelijkheden voor landbouwers.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) benadrukte in zijn toespraak dat de overheid stapsgewijs werkt aan het aanpakken van knelpunten binnen de rijstsector om ondernemen probleemloos te maken. Hij onderstreepte het belang van samenwerking binnen de sector om effectieve verbeteringen door te voeren.

Minister Sewdien vermeldde ook dat er met verschillende maatregelen wordt gestreefd naar een gestage toename van de beplante oppervlakte naar meer dan 80.000 hectare per jaar. Dit zou niet alleen bijdragen aan het verminderen van voedseltekorten wereldwijd, maar ook aan de doelstellingen van de Caricom's "25/25-vision", die tot doel heeft de hoge voedselimportrekening van de Caribische regio tegen 2025 met 25 procent te verminderen.

De ontmoeting tussen de president en de landbouwcoöperaties toont aan dat de regering betrokken is bij het aanpakken van de uitdagingen binnen de landbouwsector en streeft naar duurzame oplossingen om de sector te versterken en bij te dragen aan de voedselzekerheid en economische ontwikkeling van het land.


April 1, 2024 | snc.com | Door: AI

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com