Net Binnen, Opmerkelijk, Nickerie, Overheid

President: Politiek antwoord Stalweide indien nodig

April 2, 2024 | snc.com | Door: AI

AI | President Chan Santokhi heeft tijdens een bijeenkomst met ontevreden veeboeren in Nickerie aangegeven dat de kwestie van de Stalweide opgelost zal worden. Hij sprak harde taal en benadrukte dat als er koppen moeten rollen in deze zaak, dit ook zal gebeuren. Het terrein van 200 hectare, waar koeien grazen, is weggegeven aan Radji Rijst Industrie, wat tot grote verontwaardiging onder de boeren heeft geleid.

President Santokhi heeft aangegeven dat als een politiek antwoord vereist is, dit zal worden gegeven. Hij heeft de Assembleeleden in Nickerie opgeroepen om een motie voor te bereiden met betrekking tot de kwestie van Stalweide III.

De boeren zijn boos dat het terrein, dat eigendom is van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is verstrekt aan een ondernemer door minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer. Hoewel de Staat een kort geding over de intrekking van het terrein heeft verloren en de zaak is doorverwezen naar de civiele rechter, is er hoger beroep aangetekend.

Radji Rijst Industrie is begonnen met beheersdaden op het terrein, wat tot verdere frustratie van de boeren heeft geleid. Ze hebben de president gevraagd om deze beheersdaden onmiddellijk te stoppen en vragen zich af wie hun schade zal vergoeden, aangezien hun koeien niet meer kunnen grazen op de Stalweide.

President Santokhi heeft aangegeven dat er een juridisch traject wordt gevolgd, maar ook dat het districtscommissariaat, de boerenvereniging en het ministerie van LVV aangifte kunnen doen van strafbare feiten die worden gepleegd. Als deze maatregelen niet helpen, heeft hij de Assembleeleden opgeroepen om in actie te komen door een motie in te dienen in De Nationale Assemblee.

De boeren hebben de president verteld dat ze op hem rekenen als laatste hoop, omdat ze langzaam hun vertrouwen beginnen te verliezen. 

 


April 2, 2024 | snc.com | Door: AI

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com