Nickerie, Net Binnen

President reikt diploma’s uit aan nieuwe predikanten Sanathan Dharm

April 1, 2024 | snc.com | Door: AI

AI | Tijdens zijn werkbezoek aan het district Nickerie heeft President Chandrikapersad Santokhi op uitnodiging van voorzitter Nitin Jagbandhan van het hoofdbestuur van de Sanatan Dharm Maha Sabha de diploma-uitreiking bijgewoond van negen nieuwe predikanten.

Deze predikanten, zowel mannen als vrouwen, bekend als pracáraks en pracárika’s, zijn opgeleid in Nickerie om het sociale en religieuze werk van de organisatie te bevorderen. President Santokhi erkende het bijzondere werk van de Sanatan Dharm Maha Sabha in het hele land en benadrukte de belangrijke rol die de organisatie speelt bij het ondersteunen van burgers op cruciale momenten in hun leven. Hij benadrukte ook de goede samenwerking die de regering onderhoudt met de Sanatan Dharm Maha Sabha.

Het staatshoofd feliciteerde de deelnemers van de predikantenopleiding en moedigde hen aan om hun werk met vastberadenheid voort te zetten. De drie best geslaagden ontvingen hun diploma's uit handen van president Santokhi.

Voorzitter Jagbandhan bedankte het staatshoofd voor zijn aanwezigheid bij de ceremonie en benadrukte de aandacht voor gendergelijkheid binnen de organisatie. Hij wees erop dat vrouwen in veel raden zijn opgenomen en bijzonder werk verrichten. Hij benadrukte ook de verantwoordelijkheden van de Sanatan Dharm Maha Sabha op cultureel, sociaal en maatschappelijk gebied, en de inzet van de organisatie voor de opvoeding van kinderen en de gehele samenleving, met scholen, internaten en tempels als belangrijke middelen.

President Santokhi prees het goede werk van de pandits en predikanten van de organisatie, die zich beschikbaar stellen in zowel moeilijke als vreugdevolle tijden


April 1, 2024 | snc.com | Door: AI

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com