President Santokhi geeft uitgebreid antwoorden aan Nickerianen over uitgegeven terrein te Stalweide

April 1, 2024 | snc.com | Door: AI

AI | Tijdens de bijeenkomst in Nickerie heeft President Santokhi een uitgebreide verklaring afgelegd over het uitgegeven terrein aan Stalweide. Hier zijn de belangrijkste punten uit zijn uitleg:

Verwarring door verkeerde informatie: Aanvankelijk is verkeerde informatie verstrekt aan de minister door de grondinspecteur, wat leidde tot een onjuiste beslissing.

Bevoegdheden van de president en de minister: President Santokhi legt uit dat de minister bevoegd is om grond uit te geven, maar de president kan beslissingen opschorten bij onjuiste informatie of procedurefouten.

Besluit tot opschorting en onderzoek: De president heeft besloten om het besluit van de minister op te schorten en een onderzoeksteam in te stellen om de zaak te onderzoeken.

Juridische stappen: Het ministerie van LVV is van plan om de zaak aan te vechten in de bodemprocedure. Daarnaast worden er juridische stappen ondernomen tegen vernielingen en verstoringen van de openbare orde op het terrein.

Mogelijke politieke maatregelen: Als alle juridische stappen niet tot een oplossing leiden, overweegt de regering politieke maatregelen, inclusief het nemen van verantwoordelijkheid voor de situatie.

President Santokhi heeft ook vragen uit het publiek beantwoord en benadrukt dat er actie wordt ondernomen om de kwestie aan te pakken.


April 1, 2024 | snc.com | Door: AI

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com