Net Binnen, Nickerie, Overheid, Landbouw Veeteelt en Visserij

President Santokhi roept op tot actie tegen beleid Vorswijk

April 2, 2024 | snc.com | Geen record

Tijdens een bijeenkomst in het rijstdistrict heeft president Chan Santokhi parlementariërs opgeroepen om een motie van wantrouwen tegen minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer voor te bereiden en in te dienen bij het hoogste college van Staat.

Deze oproep deed het staatshoofd tijdens het paasweekend, waarin hij verschillende activiteiten in het district bijwoonde, waaronder festiviteiten op het Volksplein in Nickerie en werkbezoeken aan verontruste boeren en veehouders. Het benoemen en ontslaan van ministers is volgens de grondwet een prerogatief van de president en niet van de Nationale Assemblee (DNA).

De recente spanningen rondom de uitgifte van de Stalweide, die onder beheer valt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), hebben de oproep van president Santokhi nog urgenter gemaakt. De toewijzing van het terrein aan Radji Enterprise heeft onrust veroorzaakt onder boeren in Nickerie, waarop VHP-parlementariërs fel hebben geprotesteerd.

LVV-minister Sewdien uitte voor aanvang van de vergadering van de raad van ministers (RvM) op 28 maart openlijk kritiek op het beleid van collega Vorswijk. De bewindsman gaf aan dat zaken op GBB niet naar behoren verlopen. “Wat ik kan aangeven is dat een aantal zaken behoorlijk fout verlopen, vooral als het gaat om aanvragen voor landbouw. Het komt vaak voor dat de stukken niet worden opgestuurd naar LVV.” Sewdien flankeerde samen met VHP-parlementsleden president Santokhi tijdens de bijeenkomst.


In gesprek met Key News Suriname zeggen critici dat de oproep van Santokhi een strategie van de VHP lijkt te zijn om de ABOP in een negatief daglicht te stellen. “Dit is een harde aanval op de coalitiepartner. Het lijkt te passen in het scenario waarin de VHP de ABOP vlak voor de verkiezingen wil uitsluiten en de schuld van het falende beleid vaak in de schoenen van de ABOP schuift.”

 


April 2, 2024 | snc.com | Geen record

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com