Net Binnen, Opmerkelijk, Nickerie, Overheid

President wederom genoodzaakt GBB-minister om informatie te vragen; nu rond vermeende dubbele gronduitgifte

January 4, 2024 | snc.com | Door: AI

AI | Uit het verstrekte nieuwsbericht blijkt dat begrafenisondernemer John Samuel beschuldigingen heeft geuit aan het adres van GBB-minister Dinotha Vorswijk over een mogelijke dubbele uitgifte van grond. 

Het gaat om een perceel dat bedoeld was voor een uitvaartcentrum en nu zou zijn uitgegeven aan de stichting "Never Look Back To The Shining Star", waarvan een familielid van de minister het enige bestuurslid is. President Chan Santokhi heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de beschuldigingen en heeft de informatie opgevraagd.

 1. Beschuldigingen van Dubbele Uitgifte:

  • Begrafenisondernemer John Samuel beschuldigt minister Dinotha Vorswijk van mogelijke dubbele uitgifte van een perceel bestemd voor een uitvaartcentrum.
 2. Bestuurslid van de Stichting:

  • De beschuldiging suggereert dat het perceel is uitgegeven aan de stichting "Never Look Back To The Shining Star", waarvan een familielid van de minister het enige bestuurslid is.
 3. Aankondiging van Rechtszaak:

  • John Samuel heeft verklaard een rechtszaak aanhangig te maken tegen de bewindsvrouw vanwege de uitgifte van het perceel.
 4. Eerdere Controverse rond Minister:

  • Minister Dinotha Vorswijk is eerder in verband gebracht met controverse, waaronder het Sabaku-schandaal, de 'vergissing' bij de uitgifte van 198 hectaren aan de Stichting Radjie Rijstindustrie in Nickerie en het Kronenburg-project.
 5. Onbereikbaarheid Minister voor Commentaar:

  • De minister is niet bereikbaar voor commentaar, zoals aangegeven in het nieuwsbericht.

Deze beschuldigingen en de eerdere controverses rond de minister benadrukken de politieke uitdagingen en mogelijkheden tot corruptie die soms gepaard gaan met gronduitgifte en vastgoedtransacties.

 Het is belangrijk dat dergelijke zaken grondig worden onderzocht om transparantie en verantwoordelijkheid te waarborgen binnen de regering.


January 4, 2024 | snc.com | Door: AI

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com