Net Binnen, Opmerkelijk, Nickerie, Overheid, Guyana

Ramdin: Corantijnbrug is deel ontsluiting Zuid-Amerika

March 30, 2024 | snc.com | Door: AI

AI | Het plan om een brug te bouwen die Suriname en Guyana verbindt, is onderdeel van een groter regionaal initiatief, genaamd de Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South America (IIRSA). Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft de voordelen van deze brug benadrukt, zoals het stimuleren van handel, toerisme, personenverkeer en investeringen tussen de twee landen. Hij legt uit dat de bouw van de brug een regionale aangelegenheid is, en dat het de hele regio ten goede zal komen.

Ramdin legt uit dat de brug een connectie is tussen twee onafhankelijke soevereine landen en dat samenwerking noodzakelijk is, zelfs als de financiering niet volledig door één van de landen wordt gedragen. Hij wijst erop dat dit project past binnen het bredere kader van de IIRSA, dat tot doel heeft alle Zuid-Amerikaanse landen met elkaar te verbinden.

Hoewel de Corantijnrivier volledig toebehoort aan Suriname, benadrukt Ramdin dat het bouwen van een brug andere afspraken en samenwerking vereist, zoals het vastleggen van politieke protocollen en het beheer van de brug. Hij stelt dat het verstandig is om de brug gezamenlijk te bouwen als onderdeel van een regionaal project, omdat dit de samenwerking tussen de landen bevordert en de brug optimaal benut kan worden voor de hele regio.

De keuze tussen de Nederlandse Ballast Nedam en de China Road and Bridge Corporation als bouwer van de brug zal binnenkort worden gemaakt, na gesprekken over technische aspecten, prijsonderhandelingen en financiering. Ramdin benadrukt dat het doel is om tegen het einde van het jaar iets te ondertekenen dat de bouw van de brug in gang zet.


March 30, 2024 | snc.com | Door: AI

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com