Net Binnen, Opmerkelijk, Nickerie, Overheid, Economie, Landbouw Veeteelt en Visserij

Regering werkt aan padieprijs in overleg sector

April 2, 2024 | snc.com | Door: AI

AI | Tijdens zijn werkbezoek aan Nickerie heeft president Chan Santokhi verschillende landbouwcoöperaties ontvangen en naar hun problemen geluisterd. Hij benadrukte dat de regering op verschillende fronten werkt aan oplossingen voor diverse uitdagingen in de landbouwsector. Zo wordt er op korte termijn gewerkt aan een eerlijke prijs voor padie, duurzame investeringen voor landbouwcoöperaties en de oprichting van een eigen productie- en verwerkingsmolen voor landbouwers.

De president verklaarde bereid te zijn om naar de inbreng van de sector te luisteren om problemen op een duurzame manier op te lossen. De landbouwers brachten enkele punten en voorstellen naar voren, die goed werden ontvangen door de president en minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien. Tijdens het overleg waren ook de districtscommissaris Senrita Gobardhan en Landbouw-directeur Jitendra Kalloe aanwezig.

President Santokhi prees de hardwerkende aard van de Nickeriaanse boeren, die zeven dagen per week actief zijn. Hij benadrukte het belang van het versterken van de rijstsector, die de laatste tijd met verschillende uitdagingen te maken heeft gehad. Duurzame investeringen en innovatie zijn cruciaal, evenals beleid om de impact van klimaatverandering te verminderen.

Minister Sewdien gaf aan dat de overheid stap voor stap werkt aan het aanpakken van alle knelpunten in de rijstsector, zodat ondernemen in deze sector zonder problemen kan verlopen. Hij benadrukte ook het belang van samenwerking binnen de sector om effectievere verbeteringen door te voeren.

Er wordt gestreefd naar een gestage toename van de beplante oppervlakte tot meer dan 80.000 hectare per jaar. Dit zal niet alleen bijdragen aan het verminderen van de voedseltekorten wereldwijd, maar ook aan het '25/25-vision' initiatief van de Caricom. Dit initiatief heeft tot doel om tegen 2025 de hoge voedselimportrekening van de Caribische regio met 25 procent te verminderen, die momenteel rond de zes miljard dollar ligt.


April 2, 2024 | snc.com | Door: AI

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com