Net Binnen, Nickerie, Landbouw Veeteelt en Visserij

SPBA-voorzitter Oemraw: “Groot deel padieaanplant in bloei dreigt schade op te lopen door watertekort”

February 8, 2024 | snc.com | Geen record

Een groot deel van de padieaanplant dreigt ernstige schade op te lopen door een tekort aan irrigatiewater. Harinandan Oemraw, de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), geeft aan dat de watertoevoer vanuit het pompgemaal Wakay gedurende het inzaaiseizoen al problematisch was, wat resulteerde in verlate en verminderde inzaai. Nu, tijdens de bloeiperiode, wordt opnieuw een watertekort gemeld, wat aanzienlijke schade aan de gewassen kan veroorzaken.

Belangrijke punten uit het bericht:

Watertekort Dreigt Ernstige Schade:

Een tekort aan irrigatiewater bedreigt de padieaanplant in Nickerie, wat resulteert in slechte ontwikkeling van de padiekorrels en mogelijke verliezen voor de padieboeren.
Oorzaken van Watertekort:

Het tekort aan irrigatiewater wordt toegeschreven aan problemen met het pompgemaal Wakay. Er wordt beweerd dat onvoldoende onderhoud en reparaties hebben geleid tot herhaalde watertekorten.
Kritiek op Overheid en LVV-minister:

De voorzitter van de boerenorganisatie legt de schuld voor de watertekorten bij de overheid en de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Hij benadrukt dat eerder aangedrongen was op grondige reparaties aan het pompgemaal.


Wisseling van Technici en Onderzoek:

LVV-minister Parmanand Sewdien heeft de technici van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP) die verantwoordelijk waren voor het beheer van het Wakay pompgemaal, vervangen vanwege vermeende corruptie en sabotage.
 

Noodzaak van Snelle Actie:

Het ministerie van LVV heeft in de afgelopen maanden aanzienlijke middelen besteed aan reparaties en brandstof voor het pompgemaal. Snelle actie is nodig om het watertekort in de rijstvelden te verhelpen en schade aan de aanplant te voorkomen.
 

Deze situatie benadrukt de cruciale rol van een betrouwbare watervoorziening in de landbouw en de gevolgen van nalatigheid bij het onderhoud van essentiële infrastructuur voor de agrarische sector.


February 8, 2024 | snc.com | Geen record

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com