Net Binnen, Opmerkelijk, Nickerie, Overheid, Milieu

TECHNISCH TEAM WAKAYPOMPEN AAN DE KANT GEZET

February 8, 2024 | snc.com | Geen record

Foto: Pompen van het pompgemaal te Wakay in Nickerie.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft dinsdag per direct het technisch team dat belast was met onderhoud, beheer en reparatie van het pompgemaal te Wakay in Nickerie aan de kant gezet.

Ook de medewerkers van het Overliggend Waterschap MCP (OW MCP) waaronder het pompgemaal Wakay valt, zijn gesommeerd de locatie te verlaten. Daarnaast is aangifte gedaan bij de politie over misstanden bij Wakay. Er zijn sterke indicaties dat er gefraudeerd is bij aankopen en bij het onderhoud van de pompen die voor irrigatie van de rijstvelden in Nickerie zorgen.

Medewerkers van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) die ervaring hebben met reparatie en onderhoud van soortgelijke motoren als in het pompgemaal Wakay, zijn nu belast met het beheer.

Dit EBS-team wil binnen een week de tweede pomp te Wakay weer operationeel krijgen en de capaciteit van de pomp die momenteel in bedrijf is opvoeren.

Al vanaf oktober vorig jaar zijn er ernstige problemen te Wakay, waar de pompen constant buiten bedrijf raken waardoor de rijstarealen niet regelmatig bevloeid kunnen worden. Dit heeft ertoe geleid dat de beoogde inzaai van 32.000 hectare niet kan worden gerealiseerd. Rijstboeren dreigen hierdoor grote verliezen te lijden. LVV heeft de afgelopen maanden miljoenen gestoken in reparatie van de pompen en brandstofvoorziening.

Naar verluidt zouden monteurs bij het overliggend waterschap hebben gefraudeerd bij de aanschaf van onderdelen. Ook zou het efficiënte opereren van het pompgemaal opzettelijk zijn gesaboteerd. President Chandrikapersad Santokhi en de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport zijn inmiddels geïnformeerd over de actie van minister Sewdien.

UNITEDNEWS

 


February 8, 2024 | snc.com | Geen record

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com