Net Binnen, Nickerie, Justitie en politie

Twee agenten in Nickerie verdacht van afpersing en verlenen hand- en spandiensten aan smokkelaars

January 11, 2024 | snc.com | Door: AI

AI | De aanhouding van de twee politieambtenaren, brigadier W.F. en M.P., in verband met afpersing en het verlenen van hand- en spandiensten, werpt een schaduw op het korps en benadrukt de ernst van dergelijke misdrijven binnen de politieorganisatie.

De aangifte van afpersing door een man op 25 september 2023 en het daaropvolgende onderzoek door het Regio Bijstand Team West (RBTW) wijzen op de vastberadenheid van de autoriteiten om dergelijke zaken serieus te nemen en te onderzoeken.

Het feit dat brigadier W.F. ook betrokken was bij het verlenen van hand- en spandiensten aan verdachten die goederen illegaal het land binnenbrachten, toont een verontrustend gebrek aan integriteit en professionaliteit binnen het politiekorps.

Het is bemoedigend dat de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname snel heeft gereageerd en de verdachten in verzekering heeft gesteld, hangende het verdere onderzoek. Dit onderstreept de noodzaak van een grondig onderzoek en passende disciplinaire maatregelen tegen politieambtenaren die betrokken zijn bij criminele activiteiten.

Deze zaak benadrukt ook het belang van integriteitstraining en -toezicht binnen de politieorganisatie om ervoor te zorgen dat alle politieambtenaren zich houden aan de hoogste ethische normen en het vertrouwen van de gemeenschap behouden.


January 11, 2024 | snc.com | Door: AI

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com