Net Binnen, Opmerkelijk, Nickerie, Overheid, Economie, Landbouw Veeteelt en Visserij

Tweede Wakaypomp in 5 dagen operationeel

ma, 02/12/2024 - 08:53 | snc.com

Een tweede pomp van Wakay is in werking gesteld binnen vijf dagen. Het is het technische team bestaande uit monteurs van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) gelukt om een van de uitgevallen pompen in het pompgemaal Wakay weer aan de praat te krijgen.

Technici opgelucht dat binnen vijf dagen een Wakaypomp weer in werking is gesteld. (Foto: LVV)

De afgelopen weken was er in het district Nickerie een gebrek aan irrigatiewater voor de landbouw ontstaan, omdat een van de twee werkende pompen in het pompgemaal Wakay weer was uitgevallen. Dit vormde een grote bedreiging voor de bijna 30 duizend hectaren padie die er  dit seizoen in Nickerie is ingezaaid.

Op 6 februari is minister Parmanand Sewdien van Landbouw,  Veeteelt en Visserij  met een delegatie naar Wakay vertrokken en heeft een technisch team onderl eiding van Armand Bipat van de EBS ingesteld om zo snel als mogelijk minstens nog 1 pomp draaiende te krijgen. De EBS-monteurs zijn direct aan de slag gegaan en hebben binnen 5 dagen pomp 4 kunnen opstarten. 

Ook, aan pomp 1 die reeds draaiende is, zijn er verbeteringen gepleegd zodat de pompcapaciteit kon worden opgevoerd. Het technisch team is volgens LVV ook reeds bezig een derde pomp gereed te krijgen voor een verbeterde aanvoer van irrigatiewater naar de verschillende polders aan de linkeroever van de Nickerierivier. Voor een structurele oplossing van de voorziening van irrigatiewater vanuit Wakay, zullen er nog dit jaar 2 nieuwe pompen op Wakay worden geinstalleerd.


Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com