Net Binnen, Nickerie, Overheid

Veeboeren zullen bij Stalweide blijven protesteren

March 26, 2024 | snc.com | Door: AI

AI | Veeboeren in Nickerie zijn zeer ontevreden over een ondernemer die een stuk land van ongeveer 200 hectare bij stalweide heeft toegewezen gekregen. 

  1. Protestacties: De veeboeren zijn begonnen met dagelijkse protestacties bij Stalweide Blok 3 te Nannipolder, waarbij ze eisen dat het uitgegeven stuk land van ongeveer 200 hectare terugkomt naar de overheid.

  2. Ondersteuning van functionarissen: Districtscommissaris Senrita Gobardhan, Minister Parmanand Sewdien van LVV, en enkele assembleeleden steunen de protestacties van de veeboeren en beloven zich bij hen te voegen totdat de kwestie is opgelost.

  3. Kritiek op de uitgifte van het land: De manier waarop het stuk land aan de ondernemer is uitgegeven door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer wordt bekritiseerd. Het lijkt erop dat de betrokken lokale autoriteiten niet zijn geconsulteerd voordat het land werd uitgegeven.

  4. Rechtszaak: President Chandrikapersad Santokhi heeft de minister van GBB opgedragen om de uitgifte van het land in te trekken, maar een rechtszaak in het voordeel van de ondernemer heeft dit besluit tenietgedaan.

  5. Toegang tot het land: De veeboeren zijn boos omdat hen de toegang tot het land is ontzegd, wat historisch gezien bedoeld was als weide voor hun runderen.

  6. Toezegging van minister Sewdien: Minister Sewdien verklaart dat de Stalweide onder LVV valt en dat hij er alles aan zal doen om het land terug te krijgen.

Op basis van deze informatie lijkt het erop dat het conflict nog lang kan voortduren, aangezien de veeboeren vastbesloten zijn om door te gaan met hun protestacties totdat er een bevredigende oplossing is gevonden.

 


March 26, 2024 | snc.com | Door: AI

Disclaimer

NickerieNieuws.com publiceert vaak ingekomen stukken van schrijvers en andere media. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Contact onze redactie:

nickerienieuws@gmail.com

Facebook.com/NickerieNews

Nickerienieuws.com